...musings, stats, politics...

Month February 2010

…Črne točke Zorana Jankoviča na prehodih za pešce

Vaš tekst implicitno vsebuje predvidevanje, da je zmanjšanje hitrosti linearno povezano z manjšanjem števila nesreč. Po tej logiki bi pač preprosto omejili hitrost na 10% zdajšnje in se tako izognili 90% vseh nesreč. Verjetno ni potrebno pretirano pojasnjevati kaj je narobe s to logiko.

© 2020 Missives from the void — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑